en | gr

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

www.aeiforiaisonzoi.gr

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί των οδών Τατοΐου αριθμός 165 και Οδυσσέως, με ΑΦΜ 094074001 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2854220 (εφεξής «ΜΙΝΕΡΒΑ»), είναι ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.aeiforiaisonzoi.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERWEAVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί των οδών Καραϊσκάκη 27-29 και Μίκωνος 1, με ΑΦΜ 800471868 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2103255520 (εφεξής «INTERWEAVE»), έχει κατασκευάσει την Ιστοσελίδα για λογαριασμό της ΜΙΝΕΡΒΑ και είναι υπεύθυνη για την συντήρηση, την ανάπτυξη και την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από τη χρήση της. Σε περίπτωση που κάνει χρήση αυτής τεκμαίρεται ότι αποδέχεται του όρους χρήσης της ρητά και ανεπιφύλακτα και παρέχει τη συγκατάθεση του για την ενδεχόμενη χρήση των προσωπικών δεδομένων του. Οι όροι χρήσης που ακολουθούν ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και εν γένει τις προϋποθέσεις που αφορούν στη χρήση της. Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας, οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης της και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη, την πλοήγηση και τη χρήση της Ιστοσελίδας.

H ΜΙΝΕΡΒΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια και την αλήθεια του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ο,τιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες /επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη να αξιολογήσει ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική αυτού, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ΜΙΝΕΡΒΑ.

Ο εκάστοτε χρήστης /επισκέπτης της Ιστοσελίδας, υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993), σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή σε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων της ΜΙΝΕΡΒΑ ή και τρίτων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η ΜΙΝΕΡΒΑ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε είδους τυχόν απαιτήσεις οιασδήποτε φύσεως ούτε για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση επισκεπτών ή/και χρηστών της Ιστοσελίδας ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ και οι εντεταλμένοι προς τούτο συνεργάτες της θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς όμως να εγγυώνται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των εξυπηρετητών (server) στους οποίους φιλοξενείται, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία, που ενδεχομένως να παρακωλύουν την χρήση της.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της ΜΙΝΕΡΒΑ και προστατεύονται κατά την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη, Ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία.

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα παρέχονται στους χρήστες της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι έκαστος χρήστης δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα του εκάστοτε δημιουργού, καθώς και τα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από την ιστοσελίδα και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η Ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η ΜΙΝΕΡΒΑ δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο εκάστοτε χρήστης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών αυτών τόπων και ιστοσελίδων, οι οποίοι και φέρουν ακέραια, αντίστοιχα, τη σχετική ευθύνη. Η ΜΙΝΕΡΒΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Οι ηλεκτρονικές ενημερώσεις (newsletters) τις οποίες ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις σχετικές λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΜΙΝΕΡΒΑ και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η ΜΙΝΕΡΒΑ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η ΜΙΝΕΡΒΑ μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, οπότε θα πρέπει να το δηλώσει ρητώς, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Προσωπικά δεδομένα

Μοιραζόμενος το περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ο κάθε επισκέπτης απαλλάσσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τυχόν νομικές υποχρεώσεις και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα με τη χρήση ότι, η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται ή σχετίζεται με αυτά με κανέναν απολύτως τρόπο.

Προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας), όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων ο εκάστοτε χρήστης διαμοιράζεται τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας πρόκειται να συλλεχθούν από την εταιρία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» ή την εταιρεία «INTERWEAVE», να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης και δημοσιότητας πάντοτε εντός του πλαισίου και των προϋποθέσεων των νόμων 3471/2006, και 2472/1997. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Ο διαμοιρασμός του περιεχομένου αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Περαιτέρω, η εγγραφή έκαστου χρήστη σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών ενημερώσεων (newsletter), αποτελεί επίσης ρητή συναίνεσή του για τη χρήση των δεδομένων αυτών.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας που διαμοιράζονται το περιεχόμενό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν τη συγκατάθεσή και εξουσιοδότησή τους στις συνεργαζόμενες εταιρίες, για την προβολή της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, παρέχοντας στην «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» και στην «INTERWEAVE» την άδεια για την χρήση των συγκεκριμένων προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα, κείμενη, νομοθεσία. Έτσι, οι χρήστες της Ιστοσελίδας που διαμοιράζονται το περιεχόμενό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρέχουν στην εταιρία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» και κατ’ επέκταση στην «INTERWEAVE» την άδεια και το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να δημοσιευθούν για διαφημιστικούς σκοπούς τα στοιχεία τους ή/και να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες τους στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/MinervaHorio στο Facebook. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας, που τη χρησιμοποιεί κατά τα ανωτέρω, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ και οι ειδικώς εντεταλμένοι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, που τυχόν περιέρχονται στην Ιστοσελίδα της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτους.

Πολιτική cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και για την βελτίωση της online εμπειρία του χρήστη.

Αποκτώντας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ο εκάστοτε χρήστης αποδέχεται και την χρήση των cookies.

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, η ΜΙΝΕΡΒΑ χρησιμοποιεί τα “cookies” για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία τοποθετούνται από servers ιστοσελίδων. Βοηθούν τη ΜΙΝΕΡΒΑ να σας ξεχωρίσει/αναγνωρίσει από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Τα cookies δε μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δε μπορούν να δώσουν πρόσβαση στον σκληρό δίσκο του εκάστοτε χρήστη. Η ΜΙΝΕΡΒΑ δεν μπορεί να διαβάσει καμία πληροφορία από τον σκληρό δίσκο των χρηστών ακόμη και αν αποθηκεύσει cookies εκεί. Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies για την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης ,τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνταχθούν ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που επιτρέπουν στη ΜΙΝΕΡΒΑ να αντιληφθεί πώς το κοινό χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και βοηθούν να βελτιωθεί η δομή και το περιεχόμενό της. Έκαστος χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξουν την απόρριψή τους, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα είναι απολύτως απαραίτητα (απολύτως απαραίτητα cookies). Αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και επιτρέπουν στους χρήστες την περιήγηση και τη χρήση των λειτουργιών της. Εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies, υπάρχουν και τα cookies επιδόσεων. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Επίσης, χρησιμοποιούνται cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα, τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλες ιστοσελίδες. Αν ο χρήστης δεν δεχθεί αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και να περιοριστεί η πρόσβασή του σε περιεχόμενό της.

Αν ο χρήστης/επισκέπτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, η χρήση αυτή θα τεκμαίρει την συναίνεσή του στη χρήση των cookies.